Raimondas Puišys

r-puisys-h240Raimondo Puišio asmenybę yra sudėtinga pristatyti trumpai. Tai keliautojas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, Rusijos geografijos draugijos narys. R. Puišys gimė 1963 m. Jurbarke, augo Alytuje, baigė studijas tuometiniame Lietuvos Žemės ūkio universitete. Fotografuoti menininkas pradėjo keliaudamas. R. Puišys – konkurso „Gamta – mūsų namai“ laureatas, Lietuvos ir Rusijos fotografijos konkursų prizininkas, pelnęs apdovanojimus už fotografijas, eksponuotas parodose Sankt Peterburge ir Tokijuje. Fotomenininkas Raimondas Puišys yra surengęs apie 40 personalinių parodų skirtingomis temomis Lietuvoje ir Sankt Peterburge. Išleidęs meninį fotografijos albumą “Aukštumos žemumos“ (2012 m.).
Meilė gamtai ir žmonėms, siekis ateičiai išsaugoti nykstančių paminklų atminimą fotomenininką skatina fiksuoti gamtos kaitą, žmogaus būsenas, jo aplinką. Autorius fotografijose per asmeninį emociškai prisodrintą santykį pateikia įvairius mūsų dvasinio ir socialinio gyvenimo aspektus, akcentuoja kultūrinio paveldo svarbą. R. Puišio kūryboje itin svarbi kelionių ir ekspedicijų į kalnus tema.
Ciklo „Aukštumos žemumos“ fotografijose autorius susitelkia ties gamtos stichijos, kalnų dididingumo ir harmonijos su aplinka įamžinimu. Taip pat autorius reportažiškai fiksuoja alpinistų, keliautojų kasdienybę, dvasinės ištvermės pastangas kopiant į kalnus, nuolatinę išlikimo dramą ir akistatą su pavojais. Abi šios fotografijų serijos temos papildo viena kitą, jose ryškėja atida kalnų gamtovaizdžiui, kuris dažnai yra simbolinamas, taip pat ir žmonėms. R. Puišio fotografijas ženklina noras įamžinti kalnų didybę ir alpinistų kovos, būtinybės pasiekti tikslą įprasminimas. Serija „Aukštumos žemumos“ 2012 m. publikuota to paties pavadinimo R. Puišio fotografijų albume. Šio albumo antrąją dalį sudaro Sankt Peterburgo vaizdai. Autorius neturi siekio dokumentiškai fiksuoti istorinio miesto vietas. Jo dėmesys sutelktas liuteronų kapinių, atskirų paminklų įamžinimui. Taip pat jis fotografuoja miesto gyventojų kasdienybę, neparadinę, reklamose nematomą miesto pusę.
Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė