Petras Vaičiulis

Petras Vaičiulis gimė 1955 metais Žemaitijoje, Skuodo rajono Mikytų kaime, mokėsi Šačių vidurinėje mokykloje, studijavo Vilniaus statybos technikume. Menininkas itin aktyviai dalyvauja visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Įvairiuose miestuose rengia autorines parodas, fotografuoja kultūrinių renginių akimirkas. Jis yra Kauno žemaičių kultūros draugijos narys, palaiko glaudžius ryšius su Kauno latvių klubu „Dauguva“, yra dalyvavęs „Atgajos“ paminklosaugos klubo gyvenime, lietuvių ir latvių vienybės draugijos veikloje.

Petras Vaičiulis fotografijas kuria įvairiomis temomis, yra sukūręs fotografijų ciklą Kauno tema „Kauno vaizdaraščiai“ ir peizažų ciklą „Žiemos“.
Fotomenininkas Petras Vaičiulis yra ne žmonių, ne daiktų, o gamtos fotografas. Jo darbuose dažnai sutinkamas peizažo žanras. Menininką be galo domina tai, ką mes vadiname kasdienybės akimirkomis, kurias ne visada pastebime vaikščiodami skirtingais Kauno miesto kampeliais. Parodoje pristatytos menininko fotografijos sukurtos 2013–2015 m. Fotografuodamas peizažus menininkas dažnai pastebi tai, ko nemato kiti: saulėlydį Santakoje, ankstyvą rytą Kauno mariose, įvairių švenčių akimirkas Kauno miesto centre, neliko nepastebėtos ir įvairios Kauno miesto senamiesčio vietos. Menininko fotografijose labai svarbus santykis su jį supančia aplinka, gamtos detalėmis ir su užfiksuotais praeiviais. Per kai kurias dažnai pastebimas detales menininko fotografijose atsiskleidžia sąsajos su grafikos menu.

Fotografas Petras Vaičiulis yra aktyvus, nerimstantis, pastabus, ieškantis ir turintis savitą kūrybos stilių. Pagrindinis fotomenininko kūrybos credo yra surasti, užfiksuoti tai, kas gražu, ir parodyti kitiems.