Linas Liubinskas

Linas Liubinskas nėra tipiškas menininkas. Nors savo ankstyvame amžiuje buvo mokomas vieno iš geriausių 20-ojo amžiaus lietuvių menininkų, jis pateko į bankininkystės ir vadybos konsultavimo karjerą visame pasaulyje. Tačiau, kaip savo pomėgį, jis tęsė kurdamas meną – pirmiausia, rankomis, o vėliau, kompiuterio pagalba.

Liubinskas gimė 1964 metais Čikagoje. Jo tėvai apsigyveno ten po atvykimo į JAV iš perkeltųjų asmenų stovyklų Vokietijoje po Antrojo Pasaulinio karo. Tuo metu Čikaga buvo labai aktyvi vieta lietuvių veikloms. Liubinskas lankė lietuvių mokyklą šeštadieniais, lietuvių skautų būrelius sekmadieniais, dalyvaudavo lietuvių choruose ir tradicinių šokių grupėse. Žinoma, jo lietuviškasis paveldas padėjo jam tapti tokiu žmogumi, koks jis yra šiandien.

Ankstyvame amžiuje Liubinskas pademonstravo šiek tiek meniško talento. Kad padėtų tobulinti jo gebėjimus, jis buvo mokomas labai gerai žinomo lietuvių menininko Viktoro Petravičiaus – daugiausiai dėmesio skiriančio tapybai, piešimui ir drožybai iš linoleumo. Piešimas tapo pagrindiniu Liubinsko susidomėjimu, kuris retkarčiais užsipildydavo ir šiek tiek linoleumo menu. Tapybos jis netęsė.

Po universiteto baigimo, Marketingo laipsnio įgyjimo, Liubinskas pradėjo savo profesionalo bankinę karjerą su Household International. Vėliau jis dirbo CUNA Mutual ir GE Capital Jungtinėse Amerikos Valstijose, Axon Jungtinėje Karalystėje, Renaissance Capital Maskvoje. Pastaruosius 15 metų jis valdo savo nuosavą vadybos konsultavimo kompaniją Consult Consortium.

Kaip relaksacijos priemone, visu savo laisvu laiku Liubinskas susitelkia ties piešimu. Jis specializuojasi geometrinių formų ir žmogaus figūrų sferoje. Jis sukūrė daugybę didelių kūrinių per pastaruosius 20 metų. Deja, 2014 metais įvykęs potvynis jo namuose sunaikino daugumą jo meno kūrinių, kuriuos jis ten saugojo. Išliko tik keletas jo mažesnių piešinių ir linoleumo drožinių.

Tuo pačiu metu, jis pradėjo naudoti skirtingas kompiuterio grafikos programas, kad pratęstų savo meninę kūrybą. Jis neskyrė dėmesio konkrečiai temai, bet visi jo kūriniai išsiskiria milžinišku kiekiu spalvų ir daugybe detalių.

Kadangi Liubinsko meninė kūryba tebėra kaip pomėgis, jis menui gali skirti laiko tik po darbo valandų. Pirmoji jo paroda Lietuvoje bus 2018 metais.