Giedrius Šiukščius

Giedrius Šiukščius
Giedrius Šiukščius

Dizaineris ir fotomenininkas Giedrius Šiukščius gimė 1960 m. Šiuo metu gyvena Šiauliuose.
1979 m. baigė Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume (dabar – Kauno kolegija) meninio apipavidalinimo (meninės fotografijos specializacija) specialybės studijas.
1985 m. baigė Valstybinio dailės instituto (dabar – Vilniaus dailės akademija) dizaino studijas.
Nuo 1985 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) Dailės fakulteto dėstytojas.
2000 m. Šiaulių universiteto Menų fakulteto Dizaino katedros steigėjas ir vedėjas.
Nuo 2006 m. Šiaulių universiteto profesorius.
Nuo 2021 m. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos profesorius.
Kūrybinių darbų kryptys – grafinis dizainas, meninė fotografija, interjero dizainas, kompleksinis projektavimas.
Surengė 21 personalinę parodą Lietuvoje ir užsienyje. Daugelio grupinių parodų dalyvis. Yra pelnęs apdovanojimų.
2010 m. išleistas autorinis albumas, iliustruojantis 3 dešimtmečius apimančią Giedriaus Šiukščiaus fotoplakatų ir fotografijų kūrybą.
Yra sukūręs virš trisdešimties individualios ir visuomeninės paskirties interjerų ir baldinės įrangos projektų.
Mokslinių darbų kryptis – dizaino teorija.
Išleido mokymo priemonių, metodinių leidinių, dizaino vadovėlį aukštųjų mokyklų studentams.
Parašė straipsnių moksliniuose ir periodiniuose leidiniuose, skaitė pranešimus, rengė praktinius seminarus Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse ir kūrybinėse konferencijose.
Skaitė viešas paskaitas dizaino temomis. Sukūrė 6 Šiaulių universiteto studijų programas (3 bakalauro, 2 magistrantūros specializacijas, 1 studijų programą užsienio studentams).

Parodos
1. I personalinė plakato ir fotografikos paroda. Šiaulių parodų rūmai. 1990 m.
2. II personalinė kūrybos paroda. Šiaulių parodų rūmai. 1992–93 m.
3. Personalinė fotografikos paroda Gyvosios gamtos grafika. Šiaulių fotografijos muziejus. 1995 m.
4. Personalinė ekologinių plakatų paroda. Šiaulių pedagoginis institutas. 1996 m.
5. Personalinė vizualiojo meno paroda Homo. Šiaulių dailės galerija. 1998 m.
6. Personalinė vizualiojo meno paroda Socialiniai žaidimai. Šiaulių dailės galerija. 2000 m.
7. Personalinė kūrybos paroda Neesminės direktyvos: marionečių teatras. Šiaulių fotografijos
muziejus. 2005 m.
8. Personalinė plakatų paroda. Galerija BRI-ART, Ryga. 2005 m.
9. Personalinė paroda Šalutinis poveikis. Šiaulių fotografijos muziejus. 2008 m.
10. Personalinė paroda Indikacijos. Šiaulių dailės galerija. 2010 m.
11. Personalinė paroda Ženklai. Šiaulių dailės galerija. 2012 m.
12. Personalinė paroda Presentiments (Nuojautos). Galerija BRI-ART. Ryga. 2012 m.
13. Personalinė paroda Laiko ženklai. Pakruojo jaunimo ir suaugusiųjų švietimo
centras. 2012 m.
14. Personalinė paroda Reportažai iš Europos gatvių. Šiaulių universiteto dailės
galerija. 2013 m.
15. Personalinė paroda Mobilis. Šiaulių universiteto dailės galerija. 2014 m.
16. Personalinė fotografikos paroda Laiko ženklai: nuojauta. (Laika zimes: nojauta). Gederto Eljaso Jelgavos istorijos ir meno muziejus (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā) 2014 m.
17. Personalinė paroda Prarasto laiko pėdsakai. Šiaulių dailės galerija 2015 m.
18. Personalinė paroda Užuominos (Aluzje). Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Centr Sztuki
Współczesnej – galeria Andrzeja Strumiłły. 2016 m.
19. Personalinė paroda Animalistinės re-konstrukcijos: ištrinti ar atkurti?. Šiaulių universiteto dailės galerija. 2017 m.
20. Personalinė Giedriaus Šiukščiaus 60-mečiui skirta jubiliejinė paroda Subjektyvūs argumentai. Šiaulių dailės galerija. 2020 m.
21. Virtuali personalinė Giedriaus Šiukščiaus fotoplakatų paroda Analoginiai prisiminimai. Neatšaukti atidarymai. 2020 m.

Knygos
Dizaino pradmenys vidurinėje mokykloje. Mokymo priemonė. Vilnius, Leidybos centras. 51 psl. 1993 m.
Dvimatė kompozicija. Mokomoji knyga. Šiauliai, Titnagas. 59 psl. 2002 m.
DIZAINAS. Menas. Mokslas. Technika. Vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla. 238 psl. 2005 m.
Šiukščius Giedrius. Fotoplakatai. Fotografijos. Fotoetiudai. Kūrybos albumas. Šiauliai: Všį Šiaulių universiteto leidykla. 151 psl. 2010 m.
Giedrius Šiukščius. Aluzje. Personalinės parodos katalogas (lenkų kalba). Wydawca: Muzeum Okręgowe w Suwałkach. 24 psl. 2016 m.

Moksliniai straipsniai
Daiktinės aplinkos bei vartotojiškos visuomenės tarpusavio santykių reikšmė meniniame ugdyme. Meninio ugdymo aktualijos.3. (Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose). 2004 m.
Dizainas: kūrybos metodika, pagrindiniai projektavimo principai. Kūrybos erdvės, Nr.3. (Straipsnis kitose duomenų bazėse). 2005 m.
Ekodizaino raida ir jo aktualumas Lietuvos sąlygomis: teorinis aspektas. Kūrybos erdvės, Nr.8. (Straipsnis LMT patvirtintose duomenų bazėse). 2008 m.
Giedrius Šiukščius – mano kredo – kūnui ir sielai. Eskizai 2010: Deltuvos kultūros almanachas, nr.20. (apžvalginis, informacinis, enciklopedinis straipsnis). 2010 m.
Dizaino objektų kūrybos dėsningumai bei vertinimo kriterijai šiuolaikinės meninės kūrybos kontekste. Menas ir mokslas: pastovumo ir kaitos apraiškos. (Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje). 2013 m.
Dizainas. Meninio projektavimo metodika. (Mokymo ir metodinė priemonė, elektroninis išteklius, CD-Rom). 2013 m.

Visuomeninė veikla, pareigos
Šiaulių universiteto Dizaino katedros vedėjas 2000-2016 m.
Šiaulių universiteto Menų fakulteto tarybos pirmininkas 2005-2016 m.
Šiaulių universiteto Senato narys 2005-2016 m.
Lietuvos dizainerių sąjungos narys 1990-2020 m.
Lietuvos mokslininkų sąjungos narys nuo 1997 m.
Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertas nuo 2002 m.
Šiaulių dizainerių asociacijos prezidentas 2005-2022 m.
Šiaulių savivaldybės Miesto įvaizdžio komisijos narys 2003-2011 m.
Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Menų studijų programų komiteto pirmininkas 2021-2022 m.