Danguolė Brogienė

Danguolė Brogienė
Danguolė Brogienė

1959m. Danguolė Brogienė gimė ir iki šiol gyvena Lietuvoje. 1982 metais baigė studijas Vilniaus dailės institute (dabar VDA). Nuo 1982 metų iki dabar dėsto VDA. Ji yra VDA profesorė, kur daugiau nei 37 metus dėstė kostiumo, interjero dizaino ir architektūros katedrose įvairius dalykus: kompoziciją, medžiagų inovacijas, spalvų teoriją. Ir toliau, iki šiol ji perteikia savo patirtį, žinias būsimiems menininkams.

Vilniaus dailės akademijos profesorė Danguolė Brogienė nuo 1982 metų aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje.  Surengė 16 personalinių parodų ir dalyvavo daugiau nei 100 tarptautinių grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.  Žinomos tekstilininkės darbai pristatyti  Vokietijoje, Mongolijoje, Rusijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Meksikoje, Japonijoje, Anglijoje, Nyderlanduose, JAV, Slovakijoje ir kt.

Menininkė iš Lietuvos Danguolė Brogienė išnaudojo šilko potencialą, atveriant kelią neribotoms galimybėms, transformuoti tradicinę šiuolaikinę medžiagą į šiuolaikinį modernų meną. Jos tikroji aistra tekstilės menas. Netradicinės šilko siūlais audimo technikos pritaikymas tekstilės dizaine, sulaukė tarptautinio susidomėjimo ir dėmesio Japonijos salų  ir Amerikos žemyne.

„D. Brogienės dekoratyvinės kompozicijos traukia žvilgsnį ir dėl ypatingos spalvų harmonijos, ir dėl šilko siūlui būdingo spindesio. Geometriniai raštai, struktūros, ritmika, bene geriausiai atsispindi D. Brogienės kūrybinį braižą. Autorė tiki, kad ornamentas suteikia ne tik estetinę funkciją, bet turi ir mistinį apeiginį pradą. Menininkės kuriamos tekstilės kompozicijos – tai semantinis ženklų struktūros, nuorodos į Lietuvos kultūros palikimą ir tautos dvasią. Tekstilininkė D. Brogienė –bene vienintelė taip ryškiai optinio meno tradicijai atstovaujanti kūrėja, savo kūrybinį kelią pradėjusi ir kaip menininkė brendusi Lietuvoje, Vilniuje – o, žinomiausi Lietuvos ir išeivijos optinio meno kūrėjai Kazys Varnelis ir Kazimieras Žoromskis dalyvavo gyvendami JAV”. (Kuratorė Daliutė Ivanauskaitė-Kezienė)

Profesorės, žinomos tekstilininkės Danguolės Brogienės kūrinių yra įsigiję: Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus padalinys – Taikomosios dailės ir dizaino muziejus, tekstilės kūriniai puošia  visuomeninius ir privačius interjerus Lietuvoje ir užsienyje.  Daugiau nei 300 miniatiūrų-papuošalų yra įsigiję privatūs kolekcionieriai: Lietuvoje, JAV, Anglijoje, Vokietijoje, Mauricijuje, Japonijoje, Danijoje, Rusijoje, Armėnijoje ir kitose šalyse.