Danas Andriulionis

Tapytojas Danas Andriulionis gimė 1951 metais. Šiuo metu gyvena ir kuria Klaipėdoje. 1979 m. baigė VDI, Klaipėdos filialą. Nuo 1999 m. jis yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys, tapytojas. 2007 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas.

Menininkas užsiima pedagoginė veikla – yra profesijos mokytojas (tapyba, kompozicija). Autorines parodas menininkas rengia nuo 1992 m., taip pat dalyvauja respublikinėse parodose ir tarptautinėse parodose. Daugiausia parodų yra surengęs žinomose galerijose Klaipėdoje ir Vilniuje, yra surengęs autorinių parodų užsienyje – Švedijoje, Ispanijoje.

Personalinės parodos
1992 m. „Baltoji“ galerija, Klaipėda. 1995 m. „Arka“ LDS galerija, Vilnius. 1997 m. Menininkų namai, Klaipėda. 1998 m. „Naujieji skliautai“ galerija, Vilnius. 2000 m.“Mūzų“ galerija Klaipėda, „Pėda“ galerija, Klaipėda .
2001 m. Kretingos muziejus (Žiemos sodas) Kretinga, Galerija „D“, Klaipėda, Meno biblioteka Klaipėda, 2002 m. Klaipėdos menininkų rūmai. 2003 m. „Paletė“
galerija Klaipėda. 2004 m. Klaipėdos I. Simonaitytės viešosios bibliotekos centriniai rūmai. „Rotundos“ galerija, Vilnius. 2005 m. „Parko“ galerija Klaipėda. „Mū-
zų“ galerija Teatrinio sezono atidarymas, Klaipėdos dramos teatras. 2007 m. su perkusininku Arkadij Gotesman Šimkaus konservatorija, „Retrospektyva“,​Klaipėda. 2008 m. „13 – L“, galerija, retrospektyva, Klaipėda. 2009 m. „Šventosios žemės atgarsiai“, Klaipėdos koncertų salėje. 2010 m.
„Rūtų“ dailės salonas, AKKO Klaipėda. 2011 m. J. M. Šlapelių muziejus, „Šešiasdešimt spalvų aspektas“, Vilnius I. Simonaitytės biblioteka. Galerija
1 P Kelias“, Klaipėda Rokiškio krašto muziejus ‘. 2012 m. Ramybės galerija „Kelias II“, Palanga.

Menininkas yra dalyvavęs 33 respublikinėse parodose, dalyvavęs apie 80 grupinių parodų : Lietuvoje, Vokietijoje, Paryžiuje, Ispanijoje, Budapešte.

Dano Andriulionio tapybai nemažai įtakos turėjo ir turi kelionės bei literatūra. Jo kūrybai būdingi įvairių kultūrų ženklai ir simboliai, pažintis su Rytų kultūra – tai ypač ryšku paveiksluose. Nemažas ryšys menininko kūryboje jaučiamas su archaikos ir mitologijos menu. Menininko paveiksluose labai svarbus spalvų koloritas, pereinantis nuo žalsvų iki rusvų atspalvių.