Apie Galeriją


VšĮ „Gabrielės meno galerija“ įgyvendindama vietinio ir tarptautinio pobūdžio projektus, meninę ir kultūrinę veiklą vykdo jau šešerius metus. VšĮ „Gabrielės meno galerijos“ misija yra pristatyti naujų talentų ir profesionalių menininkų kūrybą Lietuvos ir užsienio partnerių erdvėse.

Galerijos įkūrėja menotyrininkė ir eksperimentinės tapybos kūrėja Gabrielė Kuizinaitė, yra parašiusi apie 130 straipsnių ir kuravusi apie 150 Lietuvos ir užsienio menininkų parodų, Lietuvoje ir užsienyje.

Nuo 2005 metų galerijos vadovė Gabrielė Kuizinaitė dalyvauja šiuose tarptautiniuose projektuose: Suomijoje, Varšuvoje, Estijoje, Rygoje, Graikijoje, Ispanijoje, Indijoje, Irane, Turkijoje, Jordanijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, New Yorke ir Pietų Amerikoje, Argentinoje.

Galerijos kuratorė Gabrielė Kuizinaitė organizuoja parodas visų menų srityse, Lietuvos ir užsienio partnerių erdvėse.


Glaudžiai bendradarbiaujame su:

www.kaunas.lt kauno-muziejus saltupis-logo-194x106 vertas giedre-bartelt Lietuvos Švietimo istorijos muziejus
Tautos namai ARRA Anima Mundi

Informaciniai partneriai

Kamanė.lt Interneto dienraštis „Bernardinai“. Žurnalas „Naujoji Romuva“. Dvisavaitinis kultūros ir meno leidinys „Nemunas“. Laikraštis „Kauno diena“.

Gabrielės meno galerija Facebook'e
Gabrielės meno galerija Facebook’e    www.valeriomazzettirossi.com/