Rita Rimšienė

Rita Rimšienė
Rita Rimšienė

Rita Rimšienė – kaunietė tapytoja – baigusi Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitatas), Cheminės technologijos fakultetą ir Kauno technologijos universitetą, Ekonomikos fakultetą. Autorės kūrybai turėjo įtakos menininkas poetas Vytautas Kusas ir tapytojas Antanas Obcarskas.

Rita Rimšienė yra Žemaitijos dailininkų sąjungos narė. Menininkė yra surengusi 17 personalinių parodų ir dalyvavusi 18-oje bendrų parodų. Dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose pleneruose.

Galerijos internetinėje svetainėje Rita Rimšienė pristato naujausius savo kūrinius iš ciklo „Minčių skaitiniai“ paveikslai sukurti 2017 metais.