Gitas Markutis

Gitas Markutis
Gitas Markutis
Tapytojas Gitas Markutis gyvena ir kuria Kauno rajone. 1986-1993 metais studijavo statybos ekonomiką Vilniaus technikos universitete. 2002-2006 metais studijavo dailės pedagogiką Marijampolės kolegijoje. Nuo 2006 metų dalyvauja parodose: rengia personalines parodas ir dalyvauja grupinėse parodose.

Gito Markučio darbai puikiai įsirašo į lietuviškosios tapybos tradiciją: žanrine prasme, tai peizažai, architektūrinė tapyba, naujai pristatanti Lietuvos pilis ir bažnyčias, puikiai sujungianti architektūros ir gamtos vaizdinius. Tapytojo darbų koloristika išsiskiria įvairove, tačiau dominuoja, tarpusavyje derančios žemės spalvos, būdingos lietuviškam peizažui, ryškesni spalviniai akcentai gana dažnai nuskaidrina, pagyvina, suteikia nuotaiką visai darbo kompozicijai. Gito Markučio paveikslai išsiskiria jautrumu gamtai, aplinkai, istorinei architektūros detalei, ekspresyvi tapybos maniera išryškina detales, sukuria kompozicijos dinamiką, visa dailininko individualios tapybos stilistikos bruožai. Jeigu reiktų trumpai apibūdinti dailininko kūrinius, juos charakterizuočiau taip: individuali atpažįstama stilistika, jautrumas spalvai ir detalei, vieninga, bet kviečianti dialogui įvairovė.

Menotyrininkė Gabrielė Kuizinaitė.