Feliksas Kerpauskas

Fotomenininkas Feliksas Kerpauskas gyvena ir kuria Kaune. 1951-1955 metais studijavo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir Literatūros fakultete. 1951-1953 metais mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje, Choro Dirigavimo skyriuje. Dirbo žurnalistu, radijo korespondentu Skuode, Priekulėje, Kelmėje, Telšiuose. Paskutiniuosius 30 metų dirbo muzikos mokytoju Kauno J. Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje, o antraeilėse pareigose 6 metus dirbo fotografu P. Stulgos tautinės muzikos instrumentų muziejuje. 1954 metais pradėjo fotografuoti. 1987 metais priimtas į Lietuvos fotomenininkų sąjungą. Rengia personalines parodas ir dalyvauja grupinėse parodose. Pagrindinė tematika – peizažai, objektas – Lietuvos gamta. Taip pat – reportažai, portretai iš mokyklos aplinkos, Kauno muzikinio gyvenimo. Prieš du metus fotomenininkas Feliksas Kerpauskas yra gavęs individualią stipendiją savo archyvo tvarkymui, archyvas šiuo metu tvarkomas.

Tarptautinėje tarpdisciplininio meno parodoje „Šimtai jausmų Lietuvai“ fotomenininkas Feliksas Kerpauskas pristato fotografiją „Pro Šilainių buto langą Nr. 0016”, fotografija iš ciklo „Lietuvos debesys”, sukurta 2017 metais.