Danguolė Čachavičienė-Bečelytė

Danguolė Čachavičienė-Bečelytė gyvena ir kuria Kaune. Išsilavinimas: Vilniaus Dailės akademija – įgijo dailininkės, tekstilininkės specialybę, taip pat studijavo Kauno Stepo Žuko Taikomosios Dailės technikume (Kauno kolegija, J. Vienožinskio menų fakultetas).

Respublikinėse tarptautinėse parodose dalyvauja nuo 1990 metų. Yra surengusi 2 personalines parodas. Priklauso tekstilininkų dailininkų gildijai, taip pat – tekstilininkių grupei „ESAME“.

Tarptautinėje tarpdisciplininio meno parodoje tekstilininkė Danguolė Čachavičienė-Bečelytė pristato darbą „Sukūrėlis“, darbas sukurtas 2017 metais, išmatavimai: 50×50 cm, technika: tapyba ant šilko.
„Jausdama Lietuvai šimtą ir dar daugiau jausmų, sukūriau tapybos ant šilko darbą, kurio kompozicijos pagrindą sudaro archajiškasis baltų ženklas. Baltai jį siejo su laime, šviesa ir gėriu. Šio ženklo dinamiškumą vaizdingai nusako liaudiškas jo pavadinimas – Sukūrėlis – taip pat dar vadinamas Švaistiku. Savo darbe, šio archajiško ženklo fone, įkomponavau mūsų didžio poeto Maironio žodžius, kurie man atliepia mano jaučiamus ir išreiškiamus jausmus“, – pasakoja autorė.